Zdrava jeza – iz pasivnosti do moči

Neizražena jeza za