Zakaj utelešanje?

En bodimind

Telo in um,
body-mind,
zemlja in vesolje,
celoto iščemo z ločevanjem.

Eno telo, en um.
Se pravi dva, ne en.
En body in en mind.
Telo je del mene, in um je del mene.
Kdo sem potem jaz?

En teloum.
Ena je ena.
En bodymind.
Jaz sem telo in jaz sem um.
Jaz sem utelešena.

V telo, v um, v zemljo in vesolje.

En bodimind
Embody-mind
Embodiment

– Eva Brovinsky

Iz slovarja

uteléšenje -a s (ẹ̑)
glagolnik od utelesiti: besede so utelešenje občutkov / prizadevati si za takojšnje utelešenje zamisli / verjeti, da človekova dobra in slaba dejanja vplivajo na njegovo usodo ob ponovnem utelešenju

● ekspr. to dekle je pravo utelešenje veselosti je vedno veselo

uteléšenje -a s

pojavitev česa abstraktnega v materialni, konkretni podobi

Sinonimi:

knj.izroč. inkarnacija, knj.izroč. utelesba, knj.izroč. Utelesitev

Embodiment

Utelešanje, utelesitev je slovenski prevod za ’embodiment’, kot področje različnih praks in znanosti, ki se ukvarjajo z dojemanjem telesa kot to kar smo. Poleg besede embodiment se podobno ali celo kot sinonim uporabljajo tudi izrazi somatics in bodymind. Ker to področje pri nas še ni razvito oziroma se o tem ne govori veliko, v nadaljevanju podajam razlago posameznih terminov in kako se uporabljajo v mednarodnem angleško govorečem okolju.

Somatics oziroma somatika izhaja iz grške besede soma, ki pomeni telo, ne kot fizična oblika z biološko funkcijo ampak kot notranji občutek telesnosti, na katerega vplivajo psiha, kultura, odnosi, čustva, … Čeprav se beseda somatika – somatics včasih uporablja izmenljivo z utelešanjem – embodiment pa se v svojem izvirnem pomenu nanaša na različne telesne prakse, ki dajejo poudarek na notranji občutek med izvajanjem tehnik npr. Klinična somatika, Feldenkrais, Aleksander tehnika, Bodymind Centering.

Utelešanje – embodiment je po drugi strani širši pojem, ki poleg somatskih telesnih praks pokriva tudi druge, ki preko telesa namerno vplivajo na psiho, npr. joga, borilne veščine, meditacija, dihalne tehnike, bodywork, … Hkrati pa vključuje tudi raziskave, na področju povezave med umom in telesom, psiho-terapevtske pristope, ki vključujejo telo, metode vodenja, komunikacije, facilitatorstva, ki prav tako upoštevajo soodvisnost fizičnega telesa in some.

Utelešanje je torej ni specifična praksa ampak je načini, poti, kako najti svojo somo. Drugače rečeno utelešanje je subjektivno doživljanje sebe skozi telo. Je zavestno bivanje v telesu in ponovna povezava s telesno inteligenco.

Nekaj kratkih definicij Embodimenta

• Kako sem
• Subjektivno doživljanje sebe skozi telo
• Spoznavanje skozi izkušnjo
• Telo kot “jaz” ne kot “tisto” *
• Zavestno bivanje v telesu
• Vrsta inteligence *
• Filozofija bivanja
• Pogled na telo kot tisto več kot kos mesa, stvar. Ne le “taksi za možgane” *
• Krovni termin za vse body-mind discipline kot so borilne veščine, joga, bodywork, somatske prakse, improvizacija, zavesten ples… *
• Telo kot glagol, ne samostalnik *
• Ne to kar misliš *

* Iz knjige Embodiment – Moving beyond mindfulness, Mark Walsh

Kje lahko izveš več

Upam, da ti je ta zapis ponudil vsaj del odgovora na to zakaj se sploh gre pri utelešanju. Verjeto pa ti je odprl tudi cel kup novih vprašanj. Zato tu navajam nekaj virov, ki so mi bili podlaga za ta zapis in kjer lahko dobiš širšo sliko področja embodimenta:

Vesela bom tvojega komentarja, zakaj ti je bil ta zapis zanimiv, kaj ti je razjasnil.
Lahko mi napišeš tudi o čem bi si želel/-a več brati v prihodnje.

Photo by Gilles Rolland-Monnet on Unsplash